ماشین سازی تیام

پرس موزاییک 2 ایستگاهه

    • این خط جهت تولید انواع موزاییک با ابعاد واشکال مختلف بصورت اتوماتیک میباشد.
  • قابلیت تولید دو نوع موزاییک بطور همزمان را دارا میباشد.
  • ظرفیت تولید در یک شیفت 8ساعته حدود 200متر مربع است. ذ در
  • ابعاد دستگاه: 2*5*2 متر و وزن آن 6800 کیلو گرم است.
  • لوازم جانبی مورد نیاز جهت خط تولید موزاییک عبارتست از : الف)ساب نواری     ب)دستگاه مخلوط کن       ج)قفسه
  • قدرت واحد پرس دستگاه 250 تن میباشد.

فروش پرس موزاییک 2 ایستگاهه

پرس موزاییک 2 ایستگاهه