ماشین سازی تیام

خط تولید سنگ فرش

  • دارای دو مخزن جهت انبار مصالح برای تولید سنگ فرش تک رنگ و دو رنگ
  • چیدن اتوماتیک پالتهای حامل سنگفرش روی هم به وسیله واحد روبات
  • دارای سیستم پرس همراه با ویبره پر قدرت جهت تولید سنگ فرش
  • قرار دادن یک ردیف سنگ فرش روی هر پالت چوبی به طور اتوماتیک
  • کلیه اعمال سیستم قابل کنترل بصورت دستی و اتوماتیک می باشد
  • تولید انواع سنگفرش پیاده رو به اشکال مختلف -سنگ جدول ابعاد دستگاه 3/3*8/9*12 متر با وزن 6750 کیلوگرم
  •  ظرفیت تولید این خط در یک شیفت کاری 200 متر مربع

خط تولید سنگ فرش

خط تولید سنگ فرش