خط الانتاج رصف

پرس موزاییک شش ایستگاهه

کابسه الموزائیک الهیدرولیکیه 6 موقف مع الصفحه الدوار ( مدیل PM450 )

کابسه الموزائیک الهیدرولیکیه 2 موقف یسار و یمین مع التجدیف من الجنب ( مدیل PM300 )

جهاز الموزاییک

ساحق شریطی للموزاییک

بلوک زن هیدرولیک اتوماتیک

ماکینه صناعه البلوک طوب اسمنتی

بلوک زن هیدرولیک 2500

جهاز قبوله الاسمنت هیدرولیکی بسیط

بلوک زن 5 قالبه مکانیکی

جهاز قبوله الاسمنت (بلوک) الکهربائی المتحرک السیط

الجدول کتله ماکینه

جدول زن اتوماتیک

جدول زن هیدرولیک اتوماتیک

جدول زن هیدرولیک 2500

جدول زن هیدرولیک 2400

ماکینه صنع الطوب الاسمنتى

مخلوط کن بتن

مخلوط کن بتن

خلاطه الاسمنت بمسننات تحتیه

میز ویبره

HYDRAULIC BRICK10EN

HYDRAULIC-BRICK10EN

  • Specifications

Good to know

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputatefacilisi.

Why Mashhad Bokhar?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.

More info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat