اخبار صنعت

علاوه بر نصب و راه‌اندازی تجهیزات تولیدی با توجه به بهره‌مند بودن از متخصصین مجرب در زمینه‌های طرحی و محاسبه و همچنین اجرا، این شرکت این امکان را برای تجهیزات تهیه‌شده از شرکت‌های همکار نیز فراهم نموده است.