دستگاه ها

 محصولات

خط تولید سنگ فرش

پرس موزاییک اتوماتیک 6 ایستگاهه

پرس موزاییک 2 ایستگاهه

پرس موزاییک

دستگاه ساب نواری

بلوک زن هیدرولیک اتوماتیک

بلوک زن هیدرولیک 2500

بلوک زن 5 قالبه مکانیکی

بلوک زن میزی

جدول زن هیدرولیک اتوماتیک

جدول زن هیدرولیک 2500

جدول زن هیدرولیک 2400

دستگاه آجر زن 30 قالبه هیدرولیک

مخلوط کن بتن

دستگاه خلاطه