ماشین سازی تیام

جدول زن هیدرولیک اتوماتیک

       • با 3 الکتروموتور پرقدرت جهت سیستم: ویبره، قالب و حرکت
      • قابلیت تولید انواع جدول های خیابانی (کانیو – رفوژ – معمولی)
      • دارای سیستم حرکتی و چرخشی 360 درجه بطور اتوماتیک
      • قدرت الکتروموتور 4 اسب بوده و حرکت دستگاه اتوماتیک است
      • ظرفیت تولید با توجه به نوع قالب بین 1400 تا 2000 عدد
      • سیستم ویبره افقی جهت آسان تر کردن تنظیم برای اپراتور
      • وزن دستگاه: با توجه به نوع قالب 1000 الی 1200 کیلوگرم
      • جک های قالب و چکش بصورت متمرکز می باشد.

جدول زن هیدرولیک اتوماتیک